Rezervační a provozní řád

V provozní době, je klientům umožněna rezervace telefonicky nebo osobně na recepci.

Podmínky zrušení rezervace

Rezervace může být zrušena nejpozději do 12 hodin daného dne zprávou SMS.

Rezervační systém neumožní pozdější zrušení rezervace, pokud si klient službu v daném termínu nezruší, se mu automaticky stáhne.

Rezervace na některou z ranních služeb, musí být zrušena nejpozději do 19 hodin předchozího dne.

Další podmínky

Klíček od šatny si klient vyzvedne i vrátí u recepce sportovní haly Stars.

Klient je povinen říct svému lektorovi o svých zdravotních omezeních.

Uskutečnění služby u skupinového tréninku je od 3 klientů a výše.

U každé služby je možnost zdarma, zapůjčení měřiče tepové frekvence.

Cenné věci si klient bere sebou na sál, nebo si je nechá uložit v recepci studia.

Klient má povinnost být nejpozději 5 minut před zahájením služby již v sále, aby nezdržoval ostatní klienty i samotnou lekci.

V celém areálu sportovního centra Stars je zakázána konzumace alkoholu a kouření, možnost je jen v prostorách jim určených.

STAHUJ – Rezervační a provozní řád